درباره کنفرانس


با یاری خداوند بزرگ دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن شیمی ایران چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریور 1391 در دانشکده شیمی (تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی) برگزار می کند. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه استادان، دانشجویان و محققین، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی جهت شرکت در این گردهمایی علمی دعوت به عمل می آورد.

برای دریافت نمونه پوستر جهت ارائه در کنفرانس اینجا کلیک کنید
دریافت فراخوان دوم کنفرانس (تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات)


محورها و موضوعات علمی کنفرانس:

1

سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی

2

طیف سنجی ترکیبات معدنی

3

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

4

شیمی آلی فلزی

5

فرایندهای کاتالیستی

6

شیمی حالت جامد

7

بیوشیمی معدنی

8

شیمی صنایع معدنی

9

فوتوشیمی معدنی

10

نانوشیمی

11

پلیمرهای معدنی

12

شیمی فرامولکولی

13

الکتروشیمی معدنی

14

شیمی سبز

15

شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی